Скупштина организације „Светосавље“ одржана 01.12.2010.

Дневни ред:
1.Усвајање записника са претходне Скупштине
2.Усвајање извештаја председника УО ХО „Светосавље“ о раду у 2010. години
3.Усвајање одлуке о пријему нових чланова у ХО
4.Усвајање одлуке о именовању новог члана УО ХО уместо Јадрана Ћирића
5.Усвајање одлуке о именовању новог кума Светосавског бала за 2012. годину
6.Усвајање одлуке о помоћи пострадалим од земљотреса у Краљеву
7.Разно
Присутни чланови: Б. Јовановић, Драгољуб Бјелоглав, Дарко Бјелоглав, Д. Видаковић, М. Тодоровић, Д. Квашчев, С. Крајован, М. Вуковић, М. Драгић сви са супругама.
Председник Б. Јовановић је отворио седницу, предложио дневни ред, који је једногласно усвојен.

  1.Записник са претходне Скупштине ХО „Светосавље“ је послат у електронској форми.
Председник је тражио мишљење, примедбе, о записнику, па пошто их није било, ставио га на гласање и тако је једногласно усвојен.

  2.Извештај о раду УО ХО достављен је свим члановима у писаној форми.
Усмено образложење дао је председник УО Д. Бјелоглав и отворио дискусију по овој тачки.
У дискусији су учествовали сви чланови и потврђено је главно опредељење ХО да се интезивира рад са децом по основним школама. Изнето је и то да је на квизу знања из историје био релативно мали одзив школа и констатовано да је разлог немотивисаност наставника . Чланови ХО су се сложили да треба обићи све школе и у директном контакту са директорима указати на циљну групу ХО –децу.
Чланови су упознати и са Организацијом Светосавског бала, ликовног и литерарног конкурса за ученике основних школа, као и наградама које су додељене и пригодном изложбом на балу.
Штампан је ЦД са песмама за децу Б. Борјанова које је финансирала ХО. Подржана је и идеја Д. Бошњака да се обнови дечији Светосавски фестивал, који је некада постојао у нашем граду.
Сви чланови су посебно истакли значај и добру организацију Видовданске академије 28. јуна 2010. којом приликом је извршена додела награда ђацима генерације из наше општине. Већ трећу годину узастопно ХО дарива ђаке генерације основних и средњих школа, „Историом Срба „ од В. Ћоровића.
У наредном периоду ХО ће штампати, у облику књиге, ликовне и литерарне радове који су учествовали на конкурсу, и као такве даривати ђацима првацима у нашој општини.
Заједнички је закључено да би било добро да се жене чланови ХО више активирају на хуманитарном раду.
Договорено је да се нова Скупштина одржи одмах после Светосавског бала, и дају смернице за даљи рад ХО.
Известај Председника је једногласно усвојен.

  3.Пријем нових чланова .
У ХО примљени су следећи чланови: Крајован Славко и Гордана, Квашчев Душко и Весела, Вуковић Мирослав и Биљана и Мајсторовић Дмитар и Светлана.
Новопримљени чланови су се захвалили на поверењу које им је указано.
4.Скупштина је, једногласно уместо Јадрана Ћирића изабрала новог члана Управног одбора ХО Квашчев Душка.
5.На предлог Будимира Јовановића ,Скупштина је једногласно за новог кума Светосавског бала за 2012. годину изабрала Квашчев Душка.
  6.Скупштина је прихватила предлог УО ХО дасе средства, наменски прикупљена, од чланова и људи добре воље, у износу од 300000 динара, упуте на рачун кризног штаба Краљева као помоћ пострадалима од земљотреса.
  7.Разно

Прихваћен је предлога да се размисли о додели стипендија ђацима и студентима који су из сиромашних вишедетних породица.
Разматрана су разна питања и иницијатива око теничког организовања Светосавског бала, чкланства, позивања и свега осталог што ћре учврстити рад ХО у наредниом периоду.

У Зрењанину
01.12.2010.године
Записни водио секретар, Рако Томовић