Састанак Управног одбора “Светосавље”

  Записник

Састанак УО” Светосавље “одржан 13.11.2009. г

Присуствовали: Видаковић,Ћирић, Драгић, Тодоровић, Јовановић

Дневни ред:
1.Предлози за нове чланове ХО “Светосавље”
2. Предлог кума за наредни Светосавски бал
3. Припреме за редовну годишњу Скупштину
4. Разно

1. Договорено да се чланство у ХО „СВЕТОСАВЉЕ“ понуди не само онима који се прихватају кумства балова већ и другима који то својим начином живота и рада завређују, а прихватају Статут и циљеве организације. Чланови УО су предложили неколико кандидата и преузели задатак да их о томе обавесте и понуде чланство.

2. На предлог председника УО „СВЕТОСАВЉА“ Драгана Видаковића, једногласно прихваћено да се кумство наредног Светосавског бала за 2011. годину, понуди г-дину Кишић Бори. Председник „СВЕТОСАВЉА“ Будимир Јовановић и председник УО Драган Видаковић добили задатак да обаве разговор са Кишићем и изнесу му понуду.

3. Договорено да се наредна редовна, годишња Скупштина „СВЕТОСАВЉА“ одржи у среду 03.12.2009. са почетком у 18ч. у хотелу „Каштел“ Ечка и да се тим поводом уприличи свечана вечера. Исто тако, усаглашено је да трошкове вечере и одржавања Скупштине плате чланови Скупштине на лицу места у хотелу, како се не би оптерећивао буџет ХО СВЕТОСАВЉЕ и како би остало што више средстава за обављање планираних активности и акција. Чланови УО Јадран Ћирић и Милоје Тодоровић, добили задатак да обаве разговор са директором хотела Каштел Ечка г-дином Димитрићем и резервишу термин за одржавање Скупштине и уговоре мени за вечеру.

4. Договорено да председник УО Драган Видаковић за Скупштину припреми предлог дневног реда, извештај о раду у 2009. години и предлог новог Статута који ће бити усаглашен са новим закном о Удружењима у Републици Србији, а Председник Будимир Јовановић да предложи нови састав Управног одбора.

5. Припрему Конкурса за ученике основних школа треба да уради Рако Томовић, а Видаковић да се постара да се у листу Зрењанин објави конкурс без накнаде. Томовић добио задатак да припреми евиденцију присутности чланова УО у 2009. години, евиденцију о плаћању чланарине и достави их свим члановима Скупштине СВЕТОСАВЉА. У вези промовисања Конкурса заузет став да је најбоље да се чланови УО организују и обиђу све основне школе и у директном контакту са директорима и наставницима обезбеде подршку у реализацији активности везаних за Конкурс и Квиз знања који је у припреми. У ту сврху је потребно организовати гостовање на ТВ „САНТОС“ (Томовић, Видаковић и Јовановић)

Секретар
Рако Томовић