Записник о раду Oснивачке Скупштине

Оснивачки одбор “Хуманитарне организације СВЕТОСАВЉЕ” у саставу:

1.Будимир Јовановић
2.Ђуро Шујица
3.Горан Ковачевић
4.Драган Видаковић
5.Јадран Ћирић
6.Момчило Драгић
7.Гордана Јовановић
8.Светлана Видаковић
9.Мирјана Ковачевић
10.Јелена Шујица
11.Беатриса Драгић

Сазвао je оснивачку Скупштину Хуманитарне организације СВЕТОСАВЉЕ на дан 27.01.2007. у Зрењанину са почетком у 17 часова.
Скупштина je одржана у просторијама Организације, Краља Петра I број 6, Зрењанин.
Скупштини je предлoжен следећи Дневни ред:

1. Избор председника Организације и Скупштине
2. Избор Управног одбора
3. Доношење Одлуке о имену, седишту и лицу овлашћеном за заступање Организације

———–

Након једногласно усвојеног дневног реда, приступа се предлагању кандидата за председника Организације, за који je био предложен Будимир Јовановић, кога je Скупштина једногласно својом одлуком изабрала за председника Организације.
Председник Организације наставио je да руководи седницом и предложио да Скупштина у складу са њеним надлежностама одмах изабере и преостале чланове Управног одбора, a он je за чланове Управног одбора предложио Будимира Јовановића, Ђуру Шујицу, Момчила Драгића, Драгана Видаковића и Јадрана Ћирића. Након гласања констатовано je даје Скупштина својом одлуком једногласно изабрала предложене кандидате за чланове Управог одбора, a за председника Управног одбора изабран je Ђуро Шујица.
Председник je предложио Скупштини да се донесе одлука о имену под којим ће Организација функционисати, као и о седишту Организације, о лицу овлашћеном за представљање Организације и за регистрацију код надлежног органа. Предложено je да организација носи назив . «Хуманитарна организација СВЕТОСАВЉЕ», са седиштем у улици Краља Петра I број 6 у Зрењанину, a да Будимир Јовановић буде лице које ће бити надлежно за представљање Организације и за регистрацију Организације код надлежног органа. Након изнешених предлога приступило се гласању na су сви ови предлози једногласно усвојени.

У складу са донетим одлукама и овлашћењима, председник Скупштине сачинио je текст усвојених одлука:

За председника Хуманитарне Организације СВЕТОСАВЉЕ именује се Будимир Јовановић из Зрењанина,

председник

Хуманитарне Организације СВЕТОСАВЉЕ

Будимир Јовановић