3. емисија kвиза

3. емисија:

ОШ “Петар Петровић – Његош 1” из Зрењанина и ОШ “Доситеј Обрадовић 2” из Зрењанина.

Победила је ОШ “Доситеј Обрадовић 2” из Зрењанина и иде у полуфинале.