Konkurs za dodelu stipendija

На основу члана 2 члана 14 члана 15 Статута Хуманитарне организације „Светосавље“ и Oдлуке управног одбора о додели Светосавских стипендија од 04.10.2011. године, Хуманитарна организација „Светосавље“ из Зрењанина, расписује

К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ СВЕТОСАВСКИХ СТИПЕНДИЈА

СВЕТОСАВСКА СТИПЕНДИЈА се намењује талентованим ученицима средњих школа и студентима факултета чији је оснивач Република Србија , која потичу из вишедетних продица са пребивалиштем на територији града Зрењанина .
За школску 2011/2012 годину додељује се :
10 стипендија у укупном годишњем износу од по 30.000,00 динара ученицима који су се редовно, први пут, уписали у I-IV разред средње школе
5 стипендија у укупном годишњем износу од по 80.000,00 динара студентима факултета чији је оснивач Република Србија који су први пут уписали семестар на години студирања

Комплетан текст конкурса можете погледати и скинути у ПДФ формату овде

Пријава на конкурс за доделу стипендија се може преузети у ПДФ формату овде