Добродошли на стране СВЕТОСАВЉA

Sastanci-skupstina

Записник о раду Oснивачке Скупштине

Оснивачки одбор “Хуманитарне организације СВЕТОСАВЉЕ” у саставу: 1.Будимир Јовановић 2.Ђуро Шујица 3.Горан Ковачевић 4.Драган Видаковић 5.Јадран Ћирић 6.Момчило Драгић 7.Гордана Јовановић 8.Светлана Видаковић 9.Мирјана Ковачевић 10.Јелена Шујица 11.Беатриса Драгић

Скупштина организације „Светосавље“ одржана 01.12.2010.

Дневни ред: 1.Усвајање записника са претходне Скупштине 2.Усвајање извештаја председника УО ХО „Светосавље“ о раду у 2010. години 3.Усвајање одлуке о пријему нових чланова у ХО 4.Усвајање одлуке о именовању новог члана УО ХО уместо Јадрана Ћирића 5.Усвајање одлуке о именовању новог кума Светосавског бала за 2012. годину 6.Усвајање одлуке о помоћи пострадалим од земљотреса …

Скупштина организације „Светосавље“ одржана 01.12.2010.Read More »