03.09.2009. – ЗАПИСНИК СА САСТАНКА УО ОРГАНИЗАЦИЈЕ „СВЕТОСАВЉЕ“

“Присуствовали чланови: Видаковић Д,Јовановић Б, Ћирић Ј,Бјелоглав Драгољуб, Драгић М.

Дневни ред:
1.Извештај са састанка код градоначелника
2.Акција „напунимо ђачку торбу“
3.Пут у Хиландар
4.Литерално ликовни конкурс за ученике основних школа
5.Разно
Read More

19.10.2009. – ЗАПИСНИК СА САСТАНКА УО ОРГАНИЗАЦИЈЕ “СВЕТОСАВЉЕ”

Састанак је одржан 19.10.2009.

Присустволи чланови: Јовановић Б, Видаковић Д, Бјелоглав Драгољуб, Тодоровић М, Ћирић Ј.

Дневни ред:
1.Пут у Хиландар
2.Организација ликовног и литералног конкурса и квиза за ученике основних школа општине
Зрењанин
3.Разно
Read More

Састанак Управног одбора “Светосавље”

  Записник

Састанак УО” Светосавље “одржан 13.11.2009. г

Присуствовали: Видаковић,Ћирић, Драгић, Тодоровић, Јовановић

Дневни ред:
1.Предлози за нове чланове ХО “Светосавље”
2. Предлог кума за наредни Светосавски бал
3. Припреме за редовну годишњу Скупштину
4. Разно
Read More

Записник о раду Oснивачке Скупштине

Оснивачки одбор “Хуманитарне организације СВЕТОСАВЉЕ” у саставу:

1.Будимир Јовановић
2.Ђуро Шујица
3.Горан Ковачевић
4.Драган Видаковић
5.Јадран Ћирић
6.Момчило Драгић
7.Гордана Јовановић
8.Светлана Видаковић
9.Мирјана Ковачевић
10.Јелена Шујица
11.Беатриса Драгић
Read More

Скупштина организације „Светосавље“ одржана 01.12.2010.

Дневни ред:
1.Усвајање записника са претходне Скупштине
2.Усвајање извештаја председника УО ХО „Светосавље“ о раду у 2010. години
3.Усвајање одлуке о пријему нових чланова у ХО
4.Усвајање одлуке о именовању новог члана УО ХО уместо Јадрана Ћирића
5.Усвајање одлуке о именовању новог кума Светосавског бала за 2012. годину
6.Усвајање одлуке о помоћи пострадалим од земљотреса у Краљеву
7.Разно
Присутни чланови: Б. Јовановић, Драгољуб Бјелоглав, Дарко Бјелоглав, Д. Видаковић, М. Тодоровић, Д. Квашчев, С. Крајован, М. Вуковић, М. Драгић сви са супругама.
Председник Б. Јовановић је отворио седницу, предложио дневни ред, који је једногласно усвојен.

Read More