Slajd2

Конкурс за доделу СВЕТОСАВСКИХ стипендија за школску 2021/2022

Конкурс за доделу СВЕТОСАВСКИХ стипендија

за школску 2021/2022.годину

На основу члана 2, члана 14 и члана 15 Статута организације Светосавље и Одлуке управног одбора о додели Светосавских стипендија од 8.октобра 2021. године, организација Светосавље из Зрењанина/Петровграда, расписује:

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ СВЕТОСАВСКИХ СТИПЕНДИЈА

СВЕТОСАВСКА СТИПЕНДИЈА се намењује талентованим ученицима средњих школа и студентима факултета чији је оснивач Република Србија, која потичу из вишедетних породица са пребивалиштем на територији града Зрењанина и општине Житиште.

За школску 2021/2022. годину додељује се :

15 стипендија ученицима средњих школа у укупном годишњем износу од по 50.000,00 рсд.

5 стипендија студентима факултета чији је оснивач Република Србија који су први пут уписали семестар на години студирања у укупном годишњем износу од по 100.000,00 рсд.

Светосавска стипендија се додељује у 10 месечних рата.

Право на Светосавску стипендију имају ученици, односно студенти који испуњавају следеће услове:

  1. да живе у породици са троје и више деце (деца – чланови породице која не учествују на конкурсу, морају бити на школовању или незапослена лица до 20 година старости)

  2. да су редовни ученици у школи, односно студенти на буџету на неком од факултета у Србији

  3. да у току школовања нису понављали ни један разред у основној или средњој школи, односно нису обновили ни једну годину студија на факултету

  4. да су завршили последњу годину школовања у средњој школи са просечном оценом најмање 4,00 , односно на факултету најмање 8,00

Пријаве са доказима о испуњености услова за доделу Светосавске стипендије достављају се лично или путем поште на адресу: Владислава Игњатов, секретар Светосавља, Народни музеј Зрењанин, Суботићева 1, 23000 Зрењанин; контакт телефон 060 57 19 175.

Пријаву за Конкурс можете преузети овде ПРЕУЗМИ ПРИЈАВУ или у договору са секретаром организације Светосавље Владиславом Игњатов; контак телефон 060 57 19 175

Документација коју је потребно доставити уз пријаву:

  1. потврда о броју чланова породичног домаћинства (Оверена у Одељењу за послове опште управе Градске управе Зрењанин и Општинске управе Житиште)
  2. потврда о просечним примањима по члану породичног домаћинства у последња три месеца (јуни, јули, август) оверена у Градској управи Зрењанин и општини Житиште.
  3. потврда о незапослености за пунолетне чланове породичног домаћинства оверена у Националној служби за запошљавање Зрењанин и општини Житиште.
  4. потврда о упису у I – IV разред средње школе, односно о упису семестра на години студија
  5. фотокопија дипломе – сведочанства о завршеном претходном разреду за ученике, односно потврда о просечној оцени у претходној години студија за студенте – учеснике конкурса
  6. диплома – потврда о освојеном првом, другом или трећем месту на општинском, регионалном, или републичком такмичењу (уколико ученик / студент поседује) – све осим спортских такмичења

Критеријуми за доделу стипендија:

1. – по основу броја деце у породичном домаћинству / важност критеријума : 5
Број деце породичног домаћинства се множи са 5. Максималан број бодова по овом критеријуму је 25
 
2. – на основу примања по члану домаћинства / важност критеријума : 5
Износ примањаБрој бодова
Преко 9.001,00 динара0
8.001,00 – 9.000,000.5
7.001,00 – 8.000,001
6.001,00 – 7.000,001.5
5.001,00 – 6.000,002
4.001,00 – 5.000,002.5
3.001,00 – 4.000,003
2.001,00 – 3.000,003.5
1.001,00 – 2.000,004
1.00 – 1.000,004.5
0.005
Одговарајући број бодова из табеле множи се са 5.
3. – на основу просека у претходној години школовања / важност критеријума : 10
Просечна оцена у претходној школској години ученика и студента прве године се множи са 10. Успех студента друге, треће, четврте године студија дели се са два и множи са 10.
4. – по основу освојеног првог места на такмичењу/ важност критеријума : 1
Такмичењеброј бодова
Општинско5
Регионално10
Републичко15
Одговарајући број бодова множи се са 1 за прво место ; 0,8 за друго место и 0,7 за треће место.

Рок за подношење пријава је до 5.11.2021.године

У име организације СВЕТОСАВЉЕ

председник, Драган  Видаковић

Поделите вест