Светосавска стипендија

Светосавска стипендија

СВЕТОСАВСКА СТИПЕНДИЈА је установљена одлуком Упрвног одбора „СВЕТОСАВЉА“ од 04.10.2011. године и намењена је талентованим ученицима средњих школа и студентима  факултета чији је оснивач Република Србија, а која потичу из социјално угрожених вишедетних породица са пребивалиштем у граду Зрењанину, а од 2017. године и са пребивалиштем у општини Житиште.

Средства за доделу СВЕТОСАВСКИХ СТИПЕНДИЈА обезбеђују се из сопствених средстава „СВЕТОСАВЉА“ и средстава донатора.

„СВЕТОСАВЉЕ“ је за потребе СВЕТОСАВСКЕ СТИПЕНДИЈЕ отворило, посебан, наменски рачун код пословне банке  BANCA INTESA ад Београд бр. 160-361056-10 а који служи искључиво за прикупљање средстава и  исплату Светосавских стипендија.

Број стипендија, њихов износ као и критеријуме за доделу утврђује Управни одбор једанпут годишње, најкасније до 15. новембра, посебном одлуком, а на основу процене могућности обезбеђења средстава за стипендије. 

Додељене стипендије се исплаћују корисницима у 10 једнаких, месечних рата током школске године за коју се додељују.

СВЕТОСАВСКА СТИПЕНДИЈА се додељује  након спроведеног Годишњег, јавног, конкурса за доделу стипендија. Конкурс расписује председник организације на основу претходне Одлуке Управног одбора.

Право на Светосавску стипендију имају ученици, односно студенти који испуњавају услове:

  • да живе у породици са троје и више деце (деца – чланови породице која не учествују на конкурсу, морају бити на школовању или незапослена лица до 20 година старости);
  • да су редовни ученици у школи, односно студенти на буџету на неком од факултета у Србији;
  • да у току школовања нису понављали ни један разред у основној или средњој школи, односно нису обновили ни једну годину студија на факултету;
  • да су завршили последњу годину школовања у средњој школи са просечном оценом најмање 4,00 , односно на факултету најмање 8,00

Добитници светосавских стипендија

Листе добитника светосавских стипендија у претходном периоду: