DSC_0204

Конкурс за доделу Светосавских стипендија 2018.

На основу члана 2 члана и 14 члана 15 Статута организације „Светосавље“ и Одлуке управног одбора о додели Светосавских стипендија од 04.10.2018. године, организација „Светосавље“ из Зрењанина, расписује:

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ СВЕТОСАВСКИХ СТИПЕНДИЈА

 

СВЕТОСАВСКА СТИПЕНДИЈА се намењује талентованим ученицима средњих школа и студентима факултета чији је оснивач Република Србија, која потичу из вишедетних породица са пребивалиштем на територији града Зрењанина и општине Житиште.

За школску 2018/2019. годину додељује се :

15 стипендија ученицима средњих школа у укупном годишњем износу од по 50.000,00 рсд.

5 стипендија студентима факултета чији је оснивач Република Србија који су први пут уписали семестар на години студирања у укупном годишњем износу од по 100.000,00 рсд.

Светосавска стипендија се додељује у 10 месечних рата.

Право на Светосавску стипендију имају ученици, односно студенти који испуњавају услове:

  1. да живе у породици са троје и више деце (деца – чланови породице која не учествују на конкурсу, морају бити на школовању или незапослена лица до 20 година старости)
  2. да су редовни ученици у школи, односно студенти на буџету на неком од факултета у Србији
  3. да у току школовања нису понављали ни један разред у основној или средњој школи, односно нису обновили ни једну годину студија на факултету
  4. да су завршили последњу годину школовања у средњој школи са просечном оценом најмање 4,00 , односно на факултету најмање 8,00

Пријава са доказима о испуњености услова за доделу Светосавске стипендије достављају се лично или путем поште на адресу : организација „Светосавље“, Краља Петра Првог 6, Први спрат, 23000 Зрењанин. Контакт особа Бранка Настић 023/589-970.

Сву потребну документацију за пријаву на овај конкурс можете подићи у седишту организације „Светосавље“, Краља Петра Првог 6, Први спрат, 23000 Зрењанин. Контакт особа Бранка Настић 023/589-970 или преузети овде ПРЕУЗМИ ПРИЈАВУ

Документација коју је потребно доставити уз пријаву:

  1. потврда о броју чланова породичног домаћинства (Оверена у Одељењу за послове опште управе Градске управе Зрењанин и Општинске управе Житиште)
  2. потврда о просечним примањима по члану породичног домаћинства у последња три месеца (јуни, јули, август) оверена у Градској управи Зрењанин и општини Житиште.
  3. потврда о незапослености за пунолетне чланове породичног домаћинства оверена у Националној служби за запошљавање Зрењанин и општини Житиште.
  4. потврда о упису у I – IV разред средње школе, односно о упису семестра на години студија
  5. фотокопија дипломе – сведочанства о завршеном претходном разреду за ученике, односно потврда о просечној оцени у претходној години студија за студенте – учеснике конкурса
  6. диплома – потврда о освојеном првом, другом или трећем месту на општинском, регионалном, или републичком такмичењу (уколико ученик / студент поседује) – све осим спортских такмичења

Критеријуми за доделу стипендија:

1. – по основу броја деце у породичном домаћинству / важност критеријума : 5
Број деце породичног домаћинства се множи са 5. Максималан број бодова по овом критеријуму је 25
2. – на основу примања по члану домаћинства / важност критеријума : 5
Износ примања Број бодова
Преко 9.001,00 динара 0
8.001,00 – 9.000,00 0.5
7.001,00 – 8.000,00 1
6.001,00 – 7.000,00 1.5
5.001,00 – 6.000,00 2
4.001,00 – 5.000,00 2.5
3.001,00 – 4.000,00 3
2.001,00 – 3.000,00 3.5
1.001,00 – 2.000,00 4
1.00 – 1.000,00 4.5
0.00 5
Одговарајући број бодова из табеле множи се са 5.
3. – на основу просека у претходној години школовања / важност критеријума : 10
Просечна оцена у претходној школској години ученика и студента прве године се множи са 10. Успех студента друге, треће, четврте године студија дели се са два и множи са 10.
4. – по основу освојеног првог места на такмичењу/ важност критеријума : 1
Такмичење број бодова
Општинско 5
Регионално 10
Републичко 15
Одговарајући број бодова множи се са 1 за прво место ; 0,8 за друго место и 0,7 за треће место
Рок за подношење пријава је 15 дана од објављивања кокурса.

 

У име организације „СВЕТОСАВЉЕ“ председник Драган  Видаковић

Поделите вест