Slajd2

Добитници стипендија Светосавља за школску 2012/13. годину

УО ХО “Светосавље” је добио и разматрао  41 молбу за Светосавску стипендију која је објављена у конкурсу. На основу добијене документације, УО је донео одлуку да се Светосавске стипендије доделе следећим кандидатима:

СТУДЕНТИ
Редни број Презиме и име Школа/Факултет Година Број бодова
1. Симић Весна Т.Ф. Зрењанин I 100.00
2. Симић Јасмина Фак.Спец.Мед.Рех. Београд II 94.10
3. Мојсе Стефан ПМФ Нови Сад I 87.50
4. Петковић Марија Правни Нови Сад II 86.70
5. Илић Зорица Т.Ф. Зрењанин I 82.80
6. Бенгин Слађана ПМФ Нови Сад I 70.00
7. Mарковић Весна Муз. Ак. Београд II 68.00
УЧЕНИЦИ
1. Симић Верица Медиц. Школа II 96.30
2. Шушчевић Тамара Пољопр. Школа II 90.00
3. Асими Кристина Гиманзија IV 87.50
4. Миленковић Маријана Тех. Шкпла Н. Сад IV 85.50
5. Стошић Александра Мед. Школа III 85.40
6. Ђого Божица Екон. Школа IV 85.00
7. Мојсе Кристина Екон. школа II 83.70
8. Ћирић Доротеја Муз. Школа I 80.00
9. Ђокић Драгана Екон. Шк. II 77.50
10. Савић Срђан Гимназија I 77.50
11. Барјактаровић Весна Гимназија II 72.80
12. Барта Фриђеш Гимназија I 72.50
13. Ружић Меланија Гинмазија I 72.50
14. Мићић Јелена Екон. школа I 72.50
15. Савић Исидора Гимназија III 72.50

Рок жалбе, Управном одбору ХО “Светосавље”   на објављену листу Светосавских стипендија је 15 од дана објављивања.

Председник  ХО “Светосавље”
Будимир Јовановић

Поделите вест