Драган Видаковић, председник Светосавља и Владислава Игњатов, секретар